In the Grand Scheme of Things, This Is It for Me – 2022, watercolor and spray paint cut-outs

Dat planten leven van het licht vind ik een fascinerend gegeven. Dat die abstractie, dat ongrijpbare zonlicht van wezenlijk belang is voor het plantenrijk. Wij mensen nemen het licht van onze zon vooral waar als warmte en kleur. Ik stel me daar bij voor dat de veelkleurigheid die in het zonlicht zit opgeslagen, wordt opgeslagen in bladgroen. Die ongelooflijke kleurenpracht wil ik zoveel mogelijk benaderen met mijn cut-outs.

Voor een werk begin ik met het verzamelen van mijn belangrijkste onderwerpen. Dat zijn de planten en bloemen die ik zelf heb opgekweekt of gekregen of die ik tegenkom onderweg. Daarna bewerk ik het papier met aquarelverf. Dat materiaal blijft mij verrassen: die kleuren, die lichtheid. Die komen wat mij betreft het dichtste in de buurt van 'echte' kleuren in de natuur. Als ik een groot vel aquarelpapier gebruik, duurt het weleens een nacht voordat zo'n vel helemaal droog is omdat ie verfk zoveel spettert en druppelt. Zodra het vel droog is, schets ik op de achterkant het onderwerp. Dan begin ik vanaf die kant met het snijden. Zo bezorg ik mezelf een grote verrassing: hoe pakt de kleur uit bij het onderwerp.

I find it fascinating that plants live off light. That this abstraction, ethereal sunlight is essential to the realm of plants. We humans only observe the light of our sun as warmth and colour. Yet this multitude of colours is recorded in the leaf green of even the humblest little plant. This is something I admire greatly. I strive to recreate this colourfulness with my watercolour cut-outs.

Before I start a work, I collect my most important subjects. These are the plants and flowers I grow myself or was given or those that I meet when I'm on te road. I prepare the paper I use with watercolour paint. This material keeps surprising me: those colors, that lightness. I my view they get as close to the colours in nature as possible. If I use a large sheet of watercolour paper, it could take all night to dry, because the paint spatters and drips so much. Once the paper is dry, I sketch out my subject on the back and start cutting from that side. This way I am completely suprised once the cut-out is finished: by the vibrancy of the colours and by the way they add to the subject.